Meer weten? Bel ons: 0573 - 253 344

Car Service Toenink heeft dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over het beleid en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en vrijgeven van gegevens die zij verkrijgt van de gebruikers van haar diensten. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op onze website te plaatsen. Door de diensten van Car Service Toenink na een dergelijke aankondiging te gebruiken stemt u in met, en aanvaardt u het herziene privacybeleid.

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met info@carservicetoenink.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Artikel 1. Identiteit

Verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens is Car Service Toenink, gevestigd te (7241CM) Lochem aan de Eekmolenweg 2 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08143145. Deze onderneming wordt hierna “Car Service Toenink” genoemd.

Artikel 2. Verzamelde gegevens

Indien u een bestelling/opdracht of opdracht plaatst (indien mogelijk), wordt u gevraagd bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken. Wij vragen u onder andere uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken. Deze (persoons)gegevens hebben wij nodig om de bestelling/opdracht/opdracht te leveren/te factureren en u van het verloop van de bestelling/opdracht/opdracht op de hoogte te houden.

Daarnaast verzamelt Car Service Toenink (automatisch gegenereerde) informatie over het gebruik van onze website. Hieronder wordt onder andere verstaan uw IP-adres, het type webbrowser dat u gebruikt, het type PDA/mobile dat u gebruikt, de internetpagina’s die u bezoekt/bezocht hebt, en eventuele aanwezige ‘cookies’. Deze informatie wordt van alle bezoekers van onze website verzameld.

Artikel 3. Gebruik van de gegevens.

Car Service Toenink verzamelt en verwerkt  gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

Artikel 4. Cookie

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Ook Car Service Toenink gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Onze website gebruikt cookies voor het correct functioneren van de website en lezen zij uw browserinstellingen uit om onze website optimaal te kunnen weergeven.

Ook gebruiken wij cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Wij meten continue hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken.

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Artikel 5. Websites van derden

Voor zover een link naar de website van een derde staat geldt het volgende: Door die link te volgen verlaat u de website van Car Service Toenink en gaat u naar de website van die derde. Op het gebruik van die website is dit privacybeleid niet van toepassing, maar gelden wellicht andere voorwaarden. Car Service Toenink is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van die website.

Artikel 6. Doorgifte naar niet-EU landen / data transfer

In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Car Service Toenink uw gegevens doorgeeft naar die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die Car Service Toenink ondersteunen of door Car Service Toenink ingeschakeld zijn bij de uitvoering van onze diensten. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid stemt u ermee in dat Car Service Toenink uw gegevens – ter uitvoering van onze diensten – naar landen buiten Nederland en/of de EU kan doorgeven.

Artikel 7. Correctie en inzage

U hebt te allen tijde het recht om – met redelijke tussenpozen – te informeren of uw gegevens worden verwerkt, waaronder o.a. wordt verstaan elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Car Service Toenink zal uw gegevens op uw verzoek (via email aan: info@carservicetoenink.nl, onder vermelding van ‘privacy’) verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, wanneer uw gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor het doel(einde) van de verwerking.

Artikel 8. Beveiliging

Car Service Toenink neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op de branchegebruikelijke wijze zijn beveiligd.

Artikel 9. Vragen

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met info@carservicetoenink.nl onder vermelding van ‘privacy’.